Παραστασεις

Print

Το 2007 η Σχολή Ευρυδίκης Γρηγορίου παρουσίασε την πρώτη παράσταση με τίτλο «Φρουτοφαντασία». Η Ευρυδίκη Γρηγορίου είχε την γενική επιμέλεια της παράστασης.

Πρόγραμμα

Programme Frutofantasia

Το 2010 η Σχολή Ευρυδίκης Γρηγορίου παρουσίασε «Όταν τα βήματα γίνινται χορός».

Πρόγραμμα

Programme Όταν τα βήματα γίνονται χορός

 

Το 2011 η Σχολή Ευρυδίκης Γρηγορίου παρουσίασε την παράσταση με τίτλο «Η Μάγισσα SAXANA».

 

Πρόγραμμα

Programme Saxana